Eubranchus rupium  
   
   

 

noordelijke knuppelslak